LT | RU | EN | IT | DE
INCOTERMS 2010

Prekių pristatymo sąlygos

E grupė - šiai grupei priklauso tik vienas terminas EXW. Pagal šį terminą pardavėjas pateikia prekes pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje). Eksportuotojas neprivalo pakrauti prekių į pirkėjo transportą, gauti muitinės leidimo išvežti prekes. Atskirais atvejais sutartyje gali būti numatyta pardavėjo atsakomybė už prekių pakrovimą. Pirkėjui tenka visos išlaidos ir rizika, susijusi su prekių transportavimu. Šis terminas gali būti taikomas visoms transportavimo rūšims.
C grupė - šiai grupei priklauso CFR, CIF, CPT ir CIP terminai. Pagal šiuos terminus pagrindinė dalis pristatymo išlaidų yra padengiama eksportuotojo.

CFR - Kaina ir frachtas - pagal šį terminą eksportuotojas apmoka visas išlaidas ir frachtą iki nurodyto punkto (uosto). Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomi kaštai, atsirandantys po perdavimo laivo denyje (kai prekės perkeliamos per laivo bortą išsiuntimo uoste), tenka pirkėjui. Pagal CFR terminą pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

CIF - Kaina, draudimas ir frachtas - pagal šį terminą eksportuotojas apmoka išlaidas kaip ir CFR atveju, tik papildomai privalo apdrausti krovinį jūriniu draudimu ir nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

CPT - Transportavimas apmokėtas iki … - pagal šį terminą eksportuotojas sumoka frachtą už prekių transportavimą iki nurodytos vietos. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomi kaštai pereina pirkėjui po to, kai prekės yra pristatomos į nurodytą vietą. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transporto rūšims.

CIP - Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki … - pagal šį terminą eksportuotojas turi tuos pačius įsipareigojimus kaip ir pagal CPT terminą, tik papildomai privalo apdrausti krovinį nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.

F grupė - šiai grupei priklauso terminai FCA, FAS, FOB. Pagal šiuos terminus pagrindinio transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas.

FCA - Franko transportuotojas - pagal šį terminą eksportuotojas gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas perduoda pirkėjo nurodytam transportui paskirtame punkte. Jei prekių perdavimas vyksta pardavėjo patalpose, tai pardavėjas turi ir pakrauti prekes, jei prekių perdavimas vyksta kitur, tada pardavėjas prekių pakrauti neprivalo. Jei pirkėjui reikalinga eksportuotojo pagalba sudarant kontraktą su transportuotoju, eksportuotojas tai gali atlikti pirkėjo rizika ir sąskaita. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.

FAS - Franko laivas - pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra pristatomos iki laivo krantinėje arba į lichterį nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi sutvarkyti visus muitinius formalumus. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

FOB - Franko laivo denis - pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

D grupė - šiai grupei priklauso terminai DAT, DAP, DDP. Pagal šiuos terminus eksportuotojas prekes pristato iki nurodyto punkto.

DAT - Pristatyta į sutartą terminalą paskirties uoste arba paskirties vietoje - pardavėjas pristato prekes iki nurodytos vietos. Iki pat pristatymo momento pardavėjas yra atsakingas už prekes. Savo atsakomybę ir išlaidas už transportą pardavėjas perleidžia prekių pirkėjui tuo momentu, kai prekės yra paruoštos iškrovimui nurodytoje vietoje. Iškrovimu ir su tuo susijusia rizika rūpinasi pirkėjas. Šiomis sąlygomis pirkėjui taip pat priklauso prekių išmuitinimas, muito, importo, akcizo ir kiti su išmuitinimu susiję mokesčiai.

DAP - Pristatyta į sutartą paskirties vietą
- pardavėjas prekes savo sąskaita ir atsakomybe pristato iki sutarto terminalo. Šios sąlygos neįpareigoja prekių pardavėjo organizuoti/padengti prekių importo išlaidas. Nuo to momento, kai prekės iškraunamos sutartame terminale, visos išlaidos bei rizikos tenka prekiu pirkėjui.

DDP - Pristatyta, muitas sumokėtas
- pagal šį terminą eksportuotojas prekes ir įsipareigojimus perduoda importuotojo nurodytoje jo šalies vietoje. Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą įvežti prekes, prisiima prekių pristatymo į nurodytą vietą kaštus, įskaitant įvairius mokėjimus ir rinkliavas, ir riziką. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims. Jei EXW reiškia minimalų eksportuotojo įsipareigojimą, tai terminas DDP - maksimalų.